Pokud se rozhodnete investovat do akcií firmy, tak získáváte podíl ve společnosti. Ideální je vyhledávat podhodnocené akcie, které mají potenciál růstu a vyplácejí dividendy. Můžete si vybrat growth investing (růstové firmy), kde je velký potenciál růstu, že společnost má unikátní produkt, dobrou značku, strategický plán atd. Prioritou je růst, tak společnosti reinvestují zisky. Zde neočekávejte dividendy. Druhou možností je value investing, kdy investor vyhledává podhodnocené akcie. To znamená, že jejich vnitřní hodnota je vyšší než jejich cena na akciovém trhu. Podíváme se na to, jak takové akcie správně vyrat a úspěšně investovat.

 

Inteligentní investor vyhledává podhodnocené akcie, které mají potenciál růst a k tomu ideálně vyplácejí dividendu. 

 

Na jaké parametry koukat, když vybíráte akcie

 

1. Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii

Poměr Price to Earnings (P/E) je základní údaj pro hodnotu akcie. U hodnotového investování je dobré nakupovat akcie s P/E menším než 15, což znamená, že firma má v dlouhodobém průměru 15x větší cenu k zisku na akcii. 15 je dlouhodobý průměr P/E indexu S&P 500. Poměr P/E ukazuje na návratnost v letech. Pokud je P/E nízké, tak to znamená, že akcie je relativně levná a naopak v případě, že P/E je vysoké, tak jsou akcie dražší.

 

2. Poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě akcie

Poměr Price to Book Value (P/B) patří také k základním údajům pro hodnotu akcie. Jedná se o poměr ceny (price) k účetní hodnotě akcie (book). Udává, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než účetní hodnota firmy na jednu akcii. Znamená to, co investoři mohou zaplatit za hodnotu čistých aktiv firmy. Nízké P/B znamená, že akcie je podhodnocená a vysoký poměr P/B je, že akcie společnosti jsou dražší.

 

3. Poměr tržní ceny akcie k tržbám společnosti

Poměr Price to Sales (P/S) patří též mezi ohodnocující ukazatele akcie. Jedná se o poměr tržní ceny akcie (price) a tržeb společnosti (sales) za posledních 12 měsíců. P/S ukazuje výkonnost společnosti a kolik investor zaplatí za $1 tržeb společnosti. Čím je nižší hodnota P/S, tak tím platíme méně za každý $1 tržeb.

 

4. Dividendy

Dividenda je výnos ze zisku společnosti, jejíž akcie vlastníme. Takové společnosti mají stabilnější kurz akcie z dlouhodobého hlediska. Ideální jsou firmy, které 10 let po sobě vyplácí dividendu a výnosy se dále zvyšují. Taková společnost může být bezpečnou investicí. Pro získání dividendy je potřeba akcie koupit či vlastnit před ex-dividend date.

 

5. Poměr dividend k zisku společnosti

Payout Ratio vyjadřuje výplatní poměr, kolik procent ze zisku společnosti se vyplácí akcionářům společnosti v dividendě. Můžeme vidět, co dělá společnost se svými vydělanými penězi. Pokud se jedná o výplatní poměr vyšší než 100%, tak byste měli být pozorní, protože společnost vyplácí na dividendě více, než vydělává.

Payout Ratio = Dividends per Share (DPS) / Earnings per Share (EPS)

 

6. Finančně zdravá společnost

Current Ratio je poměr mezi krátkodobými aktivy (Current Assets) a krátkodobými pasivy (Current Liabilities) společnosti. Jestliže je společnost dostatečně likvidní a přiměřeně zadlužená, tak by měla být její krátkodobá aktiva vždy větší než krátkodobá pasiva. Pokud je Current Ratio větší jak 1, tak to znamená, že společnost je pokreje krátkodobé závazky a jedná se o finančně zdravou firmu.

 

7. Dluh společnosti k vlastnímu kapitálu

Poměr Debt to Equity ( D/E) je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu a ukazuje celkovou míru zadlužení společnosti. Jednoduše si to lze představit kolik dluhu firma využívá k financování svých aktiv v poměru k výši hodnoty vlastního kapitálu. Ideální je vyhledávat společnosti s D/E menším než 1 a koukat na to, proč je firma zadlužena a na co dluh používá.

 

8. Velikost společnosti

Pokud uvažujete o stabilní a kvalitní společnosti, tak je dobré koukat i na velikost společnosti. Taková společnost by měla mít Market Cap. > 300 M. Malé firmy mohou být velmi dynamické a poskytovat mnohem větší výnosy.

 

Další důležité parametry:

Aktiva (assets) = vlastní kapitál (equity) + pasiva (liabilities)

Vlastní kapitál = aktiva – pasiva

ROE (return on equity) = čistý zisk, procento vlastního kapitálu. ROE by měl dlouhodobě a stabilně převyšovat 10%, typicky růstové firmy 15 %.

Společnost má stabilní a rostoucí zisky po dobu alespoň 5 let (ideálně 10 let) s průměrným růstem 4%.

Společnost má kladný výsledek hospodaření za posledních 10 let.

Firma vyplácí dividendu alespoň 10 let v kuse.

Růst zisku na akcii za posledních 20 let by měl být minimálně 33%.

 

Doporučená kritéria při výběru akcií:

P/E < 15

P/B < 3

P/S < 2 (3)

Dividend > 3% p.a.

Payout Ratio < 100 %

Current Ratio > 1

Debt/Equity < 1

Market Cap. > 300 M

Profit Margin >10 %

 

Pokud se chcete kouknout na dobré grafy, tak navštivte web FINVIZ

 

 

Share This