Aktiva vkládají peníze do kapsy, ať pracujete nebo ne, ale pasiva je z kapsy vytahují. Například můj dům je pasivum, protože mi každý měsíc odčerpává z kapsy peníze, ale nemovitosti, které pronajímám, jsou aktiva, ať pracuji nebo ne. Vkládají mi peníze do kapsy. Spousta lidí má problémy, protože kupují pasiva a považují je za aktiva. Pokud vytváříme aktiva, ekonomika roste a zaměstnanci z toho mají také užitek, protože je více pracovních příležitostí.

Jak jsem začínal

Začínal jsem s ničím (dluhy). Nejprve je potřeba si stanovit cíle spojené s aktivy. Dosáhnout finanční svobody. Každým rokem rozmnožují svá aktiva, protože mě to baví. Když si chcete koupit auto, nejdříve si pořiďte aktiva, aby Vám zajistila tok peněz. Z aktiv pak budete auto splácet.

Kupujte aktiva

Kupujte aktiva, která Vám zajistí tok peněz. Peníze použijte k tomu, abyste si zpříjemnili život. Pořizováním aktiv zvyšujete své možnosti. Ne pořizování aut, krásných hraček, kterými se většinou zadlužujete.

Spousta lidí má finanční problémy, protože jim schází finanční vzdělání. Nerozlišují mezi aktivy a pasivy a kupují samá pasiva a budou muset žít pod svými možnostmi.

 

Jak jste na tom VY?

 

Share This